www.kraj-kv.cz

Karlovarský kraj s okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb je 2.nejmenším krajem naší republiky.
Tento server by rád plnil funkci "ZLATÝCH STRÁNEK INTERNETU" Karlovarského kraje.www.kraj-kv.cz »  Společnost »  Neziskové organizace, charita

 • Český červený kříž Oblastní spolek Cheb  (SO) (CH) - Působíme v okresech Cheb a Sokolov zaměřuje se hlavně na výuku první pomoci dětí mládeže i dospělých, školení První pomoci v souladu s platnými Standardy PP vydaným Českým červeným křížem.
 • Farní charita Cheb  (CH) - Naším posláním je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb a dalšími charitativními či sociálními projekty obcí, církví a organizací a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
 • KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez barier  (KV) - Stránky občanského sdružení zaměřeného na výuku plaváni jako zdravotní rehabilitace.
 • Mladí ochránci přírody Chodov  (SO) - Život a práce oddílů mladých ochránců přírody v Chodově.
 • Občanské sdružení Český západ
 • Občanské sdružení Český západ  (KV) - Prezentace sdružení, jehož posláním je budovat na území Toužimska (Karlovarský kraj) občanskou společnost, tzn. takovou, ve které nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.
 • Příroda Karlovarska  - Přírodakarlovarska.cz - informace nejen o životním prostředí z Karlovarského kraje.
 • Rotary klub Cheb  (CH) - Prezentace Rotary klubu Cheb, místo konání schůzek Casino ESTOR, pondělí, 19:00, profil klubu, seznam přednášek, fotogalerie a seznam charitativních projektů.
 • Rotary klub Karlovy Vary  (KV) - Prezentace Rotary klubu Karlovy Vary, místo konání schůzek Grandhotel Pupp, pondělí, 19:00, profil klubu, seznam přednášek, fotogalerie a seznam charitativních projektů.
 • ROZHLED - sdružení pro rozvoj Krásna a okolí  (SO) - Sdružení, kterému není lhostejný osud obce Krásno a jeho okolí. Jeho posláním je organizovat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity ve věcech kulturních, společenských, ekologických, ochrany přírody a krajiny, sportovních a historických.
 • STUŽ - regionální pobočka Karlovy Vary  (KV) - Nezisková nevládní organizace zabývající se hledáním cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.
 • © 2000-2003