www.kraj-kv.cz

Karlovarský kraj s okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb je 2.nejmenším krajem naší republiky.
Tento server by rád plnil funkci "ZLATÝCH STRÁNEK INTERNETU" Karlovarského kraje.www.kraj-kv.cz »  Služby a informace »  Likvidace odpadu

  • ASP služby  (KV) (CH) - Zajišťujeme služby v odpadovém hospodářství, likvidaci odpadů, prodej sběrných nádob a kontejnerů.
  • Druso, spol. s r.o.  (SO) - Společnost se zabývá zpracováním, tříděním a úpravou kovových odpadů.
  • Fortygo s.r.o.  (KV) - Firma zajišťuje přepravu sypkých materiálů v kontejnerech. Odvoz komunálního odpadu, zemní práce.
  • Josef Vítek- Ekologická likvidace autovraků a elektroodpadu  (CH) - Ekologická likvidace veškerého elektroodpadu.Jističe, stykače, PC komponenty včetně monitorů, kabely, televizní a radiotechniku. Vydáváme potvrzení o Ekologické likvidaci. Dále zpracováváme autovraky a zajišťujeme likvidaci použitých autobaterií.
  • Zape Eko spol,s.r.o.  (KV) - Manipulace s nebezpečnými odpady, nátěry výškových konstrukcí, projektová a montážní činnost v oboru elektro, obchodní činnost a úprava zeleně. Reference a kontakty.
  • Zitas-tko s.r.o.  (KV) - Odpady. Likvidace, odvoz a uložení odpadů na vlastní skládce. Vyklízení sklepů a půd. Drobné zemní, stavební a demoliční práce.
  • © 2000-2003