www.kraj-kv.cz

Karlovarský kraj s okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb je 2.nejmenším krajem naší republiky.
Tento server by rád plnil funkci "ZLATÝCH STRÁNEK INTERNETU" Karlovarského kraje.www.kraj-kv.cz »  Služby a informace »  Geodetické práce a služby

  • Geo Data s.r.o.  (SO) - Nabízíme aplikace CAD, GIS, ATLAS. Tvorba leteckých ortofotomap a DMT. Prodej HW, SW a realizace počítačových sítí. Převod papírové dokumentace do digitální formy. Digitalizace, vektorizace, bezešvé mapy.
  • Geoma Cheb  (CH) - Veškeré geodetické práce.
  • GKS-geodetická kancelář,s.r.o.  (KV) (SO) (CH) - Komplexní práce a poradenství v oblasti geodézie a katastru nemovitostí. Geometrické plány, zaměření podkladů pro projekty, zaměření skutečného provedení stavby, vytyčení staveb atd.
  • Investon, s.r.o.  (KV) - Inženýrská, realitní a geodetická činnost.
  • KELLNER  (KV) - Znalecké posudky v oboru geodézie a kartografie, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, zpracování komplexních pozemkových úprav, tvorba a obnova bodových polí, tvorba a obnova digitální katastrální mapy.
  • KV enginnering, s.r.o.  (KV) - Projekční a geodetická činnost.
  • © 2000-2003